Pojištění stavebních koordinátorů

 • Nejvýhodnější a jediná smysluplná pojistná smlouva a dodatek č. 1 pro Vaši profesi 
 • Jedná se o hromadnou pojistnou smlouvu s maximálně úsporným efektem. 
 • Pojistníkem je přímo makléřská firma Čásenský & Hlavatý, s.r.o., která je profesionálem řešení pojištění profesní odpovědnosti. 
 • Pojistitelem je Generali pojišťovna, a.s 
 • Všechny pojistné události za Vás vyřešíme jako makléř ZDARMA. Platí nás pojišťovna. 
Rozsah pojistné smlouvy Čásenský & Hlavatý,s.r.o. 
 • Přesně podle dikce zákona
 • Přesně kryjící zákonnou odpovědnost stavebního koordinátora
 • Poskytující krytí proti jakémukoliv omylu, chybě nebo přehlédnutí nebo i opomenutí
 • Kryjící nejen škody materiální , ale i na zdraví a především škody finanční a na ušlém zisku
 • Jednoduchý způsob přihlášení - koordinátor vyplní jednoduchou přihlášku a zašle ji faxem do Čásenský & Hlavatý a je automaticky pojištěn
 • Maximální cenová výhodnost.
 • Stavební koordinátor bude mít možnost si vybrat jednotlivé limity krytí 250.000 Kč, dále 1 mil.Kč, 2 mil.Kč, 5 mil.Kč a 10 mil.Kč.
 • Připojištění na vyšší částku než 10 mil.Kč bude stanoveno individuálně Generali pojišťovnou,a.s.
Všeobecné pojistné podmínky 

Platnost pojištění okamžitě od doručení přihlášky

Pokyn pro vyplnění Přihlášky

A) Kolonku pro fyzickou osobu vyplní ten zájemce, který požaduje sjednat pojistné krytí pro případ odpovědnosti za škodu stavebního koordinátora a bude tuto činnost poskytovat v rámci postavení buď:

 • fyzické osoby podnikatele (OSVČ) nebo
 • právnické osoby, v která je zájemce jediným jednatelem s odborností stavebního koordinátora nebo
 • zaměstnance v pracovněprávním vztahu nebo
 • fyzické osoby na základě Dohody o pracovní činnosti (nikoliv dohody o provedení práce).
 • Takto sjednané pojištění kryje odpovědnost za škodu subjektu vyplněného v kolonce fyzická osoba bez ohledu na to, v jakém právním postavení uvedeném shora vyplněný subjekt odbornou činnost poskytuje ( včetně toho, zda poskytuje odbornou činnost v několika těchto právních postaveních současně).

B) Kolonku pro právnickou osobu vyplní pouze právnická osoba zaměstnávající zaměstnance na základě pracovní smlouvy nebo fyzickou (-é) osobu (-y) na základě dohody o pracovní činnosti (ne dohody o provedení práce), kteří (která) vykonávají odbornou profesi stavebního koordinátora.

U pojištění právnických osob je třeba vzít v úvahu, že odpovědnost použitých osob (zaměstnanci a fyzické osoby na základě dohody o pracovní činnosti) podle Zákoníku práce vůči právnické osobě není dotčena. Proto je na místě zvážit i pojištění těchto použitých osob dle A).

Stavebním koordinátorům i jejich rodinným příslušníkům dále předkládáme exkluzivní nabídku na sjednání povinného ručení jejich vozidel za ceny nižší, než mají běžní občané České republiky a to sjednáním pojištění u České podnikatelské pojišťovny, a.s. a  Generali Pojišťovny a.s. Kontakty pro více informací naleznete v sekci Služby pro členy ČKAIT.

Komunikace:

DiS. Markéta Stará
Tel.: +420 466 412 527
mobil: +420 733 643 755
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Doporučuje :

ČKAIT
Český svaz stavebních inženýrů

 

Ing. Stanislav Hlavatý
Jednatel
Čásenský & Hlavatý, s.r.o. 
Pojišťovací makléř