Profil společnosti

Čásenský & Hlavatý, s.r.o.

Registrovaný samostatný zprostředkovatel www.cnb.cz

člen sdružení právnických osob České pojišťovací unie certifikát o pojištění profesní odpovědnosti členství v Asociaci Českých Pojišťovacích Makléřů AČPM

IČO: 25973738
Opletalova 1964/17, 110 00 Praha

 

Obchodní společnost Čásenský & Hlavatý s.r.o. dodržuje obecně uznávané etické zásady, rozvíjí pozitivní vztahy se zákazníky a obchodními partnery a zdržuje se jakéhokoliv protiprávního jednání.

Obchodní společnost Čásenský & Hlavatý s.r.o. své etické cítění i morální závazky vůči sobě, svému okolí a hlavně svým klientům a partnerům definuje v přijatém Etickém kodexu, jehož obsah je nejen prohlášením každého jedince spolupracujícího v rámci společnosti, ale zároveň nedílnou součástí firemní kultury společnosti Čásenský & Hlavatý s.r.o. jako jednotného celku.

Tento Etický kodex je zveřejněn na intranetu společnosti a k dispozici v provozovnách společnosti.

 

 

Představení výkonného ředitele:

Ing. Stanislav Hlavatý
  • v pojišťovnictví od 1990
  • Česká pojišťovna likvidátor pojistných událostí
  • Kooperativa jeden ze zakládajících členů 1991
  • MACIF Assurances Francie 1992
  • IPB Pojišťovna zakladatel pojištění majetku a průmyslu od 1993-2002
  • vrchní ředitel pojištění průmyslu a leasingu (nyní ČSOB Pojišťovna)
  • Investiční fond bohatství, a.s. z 1. IN - předseda dozorčí rady 1997-2003